The Bokashi Project

The Bokashi Project


DOCAT

Ano nga ba ang Bokashi? Ang salitang ‘Bokashi’ ay nagmula sa salitang Hapon o ito ay Japanese term na may ganitong mga characters: ぼかし na ang ibig sabihin ay “shading off” o bahagyang pinapadilim, tulad ng sa anino. Ang salitang Bokashi ay may kahulugan din na “gradation” o ang mga hakbang sa isang proseso. Kaya nga ginagamit ng mga Hapones ang salitang Bokashi sa tatlong bagay:

1. Bokashi (printing) - ito ay bilang isang paraan sa paglimbag.
2. Fogging (censorship) - ito ay ang pagpapadilim o pagpapalabo ng isang imahe bilang anyo ng sensura.
3. Bokashi (composting) - paraan ng paggawa ng organikong pataba mula sa mga organikong basura o mga basura mula sa pagkain.

Mula sa pangatlong gamit ng mga Hapon na Bokashi Composting ay kukunin na natin ang kahulugan ng Bokashi:
Ang Bokashi ay isang mabisang paraan o proseso ng paggawa ng pataba (composting) gamit ang ‘Fermentation’ sa pamamagitan ng paghahalo ng mga mabuting ‘microorganism’ (good anaerobic bacteria) upang mawala ang mabahong amoy ng nabubulok na basura.